Ελέγξτε μόνοι σας και βεβαιωθείτε!​

Θέλετε στοιχεία για τον ασφαλιστή σας;

Στον ιστότοπο του Μητρώου Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών http://insuranceregistry.uhc.gr είναι καταχωρημένοι όλοι οι ενεργοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί από τα κατά τόπους αρμόδια Επιμελητήρια, δίνοντας τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να διαπιστώσει εάν συναλλάσσεται με πιστοποιημένους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η αναζήτηση του ασφαλιστή γίνεται με τον εξής τρόπο:

  • Μεταβείτε στο http://insuranceregistry.uhc.gr/Search
  • Συμπληρώστε τα πεδία «ΑΦΜ» ή «ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ» του ασφαλιστή που αναζητείτε.
  • Εάν δεν γνωρίζετε τα παραπάνω, τότε συμπληρώστε το πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ».
  • Μόλις πληκτρολογήσετε  «ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ», ενεργοποιείται το πεδίο «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Επιλέξτε κατάλληλα.
  • Πατείστε στην «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» για να εμφανιστεί η  λίστα των πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, με παρόμοιο τρόπο, την παραπάνω έρευνα και από τον ιστότοπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος https://www.businessregistry.gr/publicity/index

Το όχημά σας είναι ασφαλισμένο;

Μπορείτε να ελέγξετε άμεσα και εύκολα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Οχημάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hic.gr), αν το όχημά σας φαίνεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων του Yπουργείου, από την οποία γίνεται ο έλεγχος για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

Στην κρατική εφαρμογή ελέγχου https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx, πληκτρολογήστε

  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας,
  • τον ΑΦΜ σας,
  • τους χαρακτήρες που βλέπετε στο πλαίσιο αναγνώρισης (αν κάποιος χαρακτήρας δεν διακρίνεται, επιλέξτε το κουμπί “Ανανέωση”, για νέα λέξη αναγνώρισης)

και πατήστε στο κουμπί “Αναζήτηση”.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε εάν το όχημά σας εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων.