Με τον Χρήστο συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την συνεργασία που έχουμε, αλλά και να τονίσω την εξαιρετική οργάνωση που έχει ολόκληρο το γραφείο. Αυτοί είναι και οι λόγοι που τον έχω συστήσει σε πολλούς φίλους και συναδέλφους.