Πρόκειται για αξιόπιστη και φιλική προς όλα ασφαλιστική εταιρεία. Η προθυμία να εξυπηρετήσει και να αποδώσει στο 100% τις απαιτήσεις των πελατών της, αποτελεί προσόν και την κατατάσσει στην κορυφή της πυραμίδας των εταιρειών αυτής της κατηγορίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να λύσει τυχόν κολλήματα απαλλάσοντας τον πελάτη. Είναι τέλος πολύ προσιτή στις τιμές, χωρίς να μειώνει την αξιοπιστία και τις παροχές που ζητάει ο πελάτης. Ανεπιφύλακτα συστήνω σε οποιονδήποτε θα ήθελε να γίνει πελάτης της. Για τον κ. Παπόγλου θα έλεγα με σιγουρια ότι αντιμετωπίζει πρώτα ανθρώπινα τον πελάτη και δεύτερον άκρως επαγγελματικά και αξιόπιστα.