Φίλτρο
 • Πρόγραμμα κάλυψης ατυχήματος Interamerican
  • Πρόγραμμα κάλυψης ατυχήματος Interamerican
  • ,
  • Πρόγραμμα κάλυψης ατυχήματος Interamerican

  • Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη (πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.). Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος. Για το λόγο αυτό, η simpleACT προτείνει το πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος της Interamerican. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, το οποίο…
  • Διαβάστε περισσότερα