Περιγραφή

Ασφάλεια Εισοδήματος: ένα σημαντικό εισόδημα σε περίπτωση ανικανότητας εργασίας

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλεια εισοδήματος;

Το σπίτι, το αυτοκίνητο, ή ακόμα και οι αποταμιεύσεις μας θεωρούνται τα πιο σημαντικά περιουσιακά μας στοιχεία. Πλάι σε αυτά όμως, το εισόδημα που παράγουμε κατά την περίοδο που εργαζόμαστε είναι το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας. Ωστόσο, ένα ατύχημα ή μία ασθένεια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας για εργασία, με δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για το εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Η ασφάλεια εισοδήματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε για εσάς και την οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο ή εισόδημα, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.

Πόσο κεφάλαιο χρειάζομαι;

Μπορείτε να υπολογίσετε ένα ενδεικτικό μηνιαίο εισόδημα προς ασφάλιση με βάση τα μηνιαία έξοδά σας (έξοδα διαβίωσης, δάνεια, ενοίκια, κ.λπ.) σε σχέση με τα μηνιαία έσοδά σας (μισθός συζύγου, φορέας κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.), σε περίπτωση ανικανότητας.

Τι ασφάλειες εισοδήματος υπάρχουν;

Δείτε τις παρακάτω κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλειας εισοδήματος για να επιλέξετε εκείνη που ανταπποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες:

  1. Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος: Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση.
  2. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία: Αφορά σε περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
  3. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου: Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.
  4. Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος: Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά σε περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.
  5. Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας: Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Εκτός από από τα εισοδήματα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης νοσοκομειακών και ιατροφαρμακευτικών εξόδων, καθώς και η παροχή πρόσθετου επιδόματος για τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή ανάρρωσης τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σπίτι.