Περιγραφή

Έργα σπουδαίων καλλιτεχνών εγνωσμένης αξίας, που ανήκουν ή εκτίθενται σε μουσεία, πινακοθήκες, ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς, γραφεία επιχειρήσεων και ιδιώτες συλλέκτες, πρέπει να είναι ασφαλισμένα από ζημιές, φθορές, ολική ή μερική καταστροφή.

Ως έργα Τέχνης θεωρούνται:

 • πίνακες ζωγραφικής
 • γλυπτά, θρησκευτικές εικόνες
 • παλαιά και σπάνια βιβλία
 • λιθογραφίες
 • νομίσματα
 • γραμματόσημα
 • πορσελάνες
 • δημιουργήματα από πολύτιμα μέταλλα
 • αντίκες
 • διάφορες συλλογές
 • κοσμήματα
 • χαλιά
 • κάθε άλλο αντικείμενο συλλεκτικής αξίας

Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται φυσικά από εμπειρογνώμονες και τεχνοκριτικούς, με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου και βέβαια ανάλογα με την σπανιότητά του.