Περιγραφή

Με τη αύξηση της εγκληματικότητας, δυστυχώς παρουσιάζεται όλο και συχνότερα στην Ελλάδα το φαινόμενο των απαγωγών με απαίτηση λύτρων. Παράλληλα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου το φαινόμενο είναι σε έξαρση, αντιμετωπίζουν καθημερινά πλέον αυτή την επικίνδυνη κατάσταση.

Η Ασφάλιση Απαγωγής Λύτρων και Εκβιασμού, προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από τέτοια επώδυνα περιστατικά. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες εδράζονται στην Ελλάδα, σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις των οποίων τα στελέχη ταξιδεύουν – ειδικά σε χώρες υψηλού κινδύνου – σε στελέχη τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, αεροπορικών εταιρειών, ναυτιλιακών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών, και φυσικά σε μέλη πλούσιων οικογενειών.

Οι καλύψεις ενός τέτοιου συμβολαίου αφορούν:

  • Απαγωγή & υποτιθέμενη απαγωγή με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
  • Απειλή & εκβιασμό για απόσπαση χρηματικών ποσών από τον ασφαλιζόμενο.
  • Παράνομη κράτηση από τρομοκρατική οργάνωση.
  • Πειρατεία σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και παράνομη καταναγκαστική κράτηση του ασφαλισμένου.
  • Θάνατο που προκύπτει από τα παραπάνω γεγονότα.
  • Πληρωμή Λύτρων η/και ποσών εκβιασμού.
  • Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών.
  • Έξοδα των ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων.
  • 24ωρη γραμμή έκτακτης βοήθειας.
  • Άλλα αναγκαία έξοδα.