Περιγραφή

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης Drones

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος Δ/ΥΠΑ/21860/1422 στο άρθρο 14 «Ο Εκμεταλλευόμενος / Ιδιοκτήτης / Χειριστής ΣμηΕΑ της Α2 “ανοικτής” κατηγορίας, της “Ειδικής” και της “Πιστοποιημένης” κατηγορίας, αλλά και κάθε κατηγορίας/υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών».

Οφείλεις να έχεις συμβόλαιο αν είσαι χειριστής drone:

 • «ανοικτής κατηγορίας» για ιδιωτική χρήση με βάρος 4-25 κιλά
  «ανοικτής κατηγορίας» για επαγγελματική χρήση
  «ειδικής κατηγορίας»
  «πιστοποιημένης κατηγορίας»

Τι καλύπτει η ασφάλιση

Με βάση τη νομοθεσία ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία και την ασφαλή απόσταση του ΣμηΕΑ από ανθρώπους και κινητά/ακίνητα στοιχεία περιουσίας στο έδαφος ή τη θάλασσα.

Τα όρια κάλυψης ανά drone είναι τα εξής:

 • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι: €1.000.000
  Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι: €1.000.000
  Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι: €150.000
  Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος: €1.000.000

Τι πρέπει να ξέρεις αν έχεις drone:

 • Τα ΣμηΕΑ με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50 μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ.
  Απαγορεύεται να πετάς σε ακτίνα 8 χλμ. από αεροδρόμιο.
  Απαγορεύεται να πετάς σε περιοχές που διενεργούνται πτήσεις επανδρωμένων αεροσκαφών με κανόνες πτήσεως δια οργάνων (IFR) ή και εξ όψεως (VFR).
  Κάθε χώρα έχει ορίσει «Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».