Περιγραφή

Η ασφαλιστική κάλυψη για συνέδρια, εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τους διοργανωτές, αφού τους καλύπτει από διάφορους σημαντικούς κινδύνους.

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κυρίως την ακύρωση ή διακοπή μιας εκδήλωσης, την ευθύνη των διοργανωτών προς τρίτους (θεατές, συντελεστές κ.λπ.) και τέλος τις όποιες υλικές ζημίες στο χώρο διεξαγωγής της. Σε κάθε τέτοιο απρόβλεπτο περιστατικό, το κόστος των αποζημιώσεων που θα κληθεί να αναλάβει οι διοργανωτής ίσως να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ θα πρέπει φυσικά να συνυπολογιστεί σε κάθε περίπτωση και η φήμη του.

Έτσι λοιπόν η ασφάλιση μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα που προκύπτει από τους ανωτέρω κινδύνους.

Τα είδη των εκδηλώσεων που ασφαλίζονται είναι:

 • Συναυλίες
 • Αθλητικά γεγονότα
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Εμπορικές εκθέσεις
 • Συνέδρια, σεμινάρια
 • Εταιρικές εκδηλώσεις

Οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι είναι:

 • Ακύρωση και διακοπή για «οποιαδήποτε αιτία» πέραν του ελέγχου του διοργανωτή (π.χ. καιρικές συνθήκες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, φυσική ή υλική ζημιά).
 • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστών της.
 • Αστική ευθύνη.
 • Σωματικές βλάβες τρίτων.
 • Σωματικές βλάβες στους συντελεστές της εκδήλωσης.
 • Υλικές ζημιές στους χώρους της εκδήλωσης.
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος/ασθένειας για όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.