Περιγραφή

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω υπεξαίρεσης, κατάχρησης ή πλαστογραφίας, από υπαλλήλους που βρίσκονται υπό την εργοδοσία σας.