Περιγραφή

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω της απώλειας χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτίου, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου και/ή ληστείας με άσκηση απειλής ή/και βίας.