Περιγραφή

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η οικονομική ζημία που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας, λόγω της απώλειας μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας, με άσκηση απειλής ή/και βίας.

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται μετρητά, επιταγές, εκκαθαριστικά σημειώματα πιστωτικών καρτών και τραπεζικών επιταγών, με αποτέλεσμα αυτή η μορφή της Ασφάλισης να είναι απαραίτητη. Η Ασφάλιση Χρημάτων παρέχει κάλυψη για τα χρήματα όταν μεταφέρονται, από τον ασφαλισμένο ή τους υπαλλήλους, σε ένα ασφαλές μέρος, όπως μια τράπεζα, ή σε άλλες εγκαταστάσεις και ακόμη καλύπτει και ένα μικρό ποσό μετρητών στο σπίτι των διευθυντών ή των υπαλλήλων σε περίπτωση επίθεσης.

Η κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα περιλαμβάνονται επίσης για εκείνους που μεταφέρουν τα χρήματα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ζημίες σε είδη ένδυσης, καθώς και ζημιές σε χρηματοκιβώτια.