Περιγραφή

Kαθώς η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μία παγκόσμια αναγκαιότητα, έτσι και στην Ελλάδα επενδύονται τα τελευταία χρόνια σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με σκοπό τα πολύ σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον απλό καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και φυσικά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ασφαλιστικά προγράμματα:

  • Ασφάλιση φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Οικιακών φωτοβολταϊκών
  • Αιολικών πάρκων