Περιγραφή

Πρόγραμμα “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης”

Η εταιρία New Health System “N.H.S” δημιούργησε ένα σύστημα υπηρεσιών υγείας στα πρότυπα των ευρωπαϊκών δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (NHS) και έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών για το σύγχρονο άνθρωπο.

Συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά κέντρα / ιατρεία παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Διαχειρίζεται προγράμματα υγείας που συνδυάζουν τις παροχές του Δημόσιου Φορέα Υγείας με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων / διαγνωστικών κέντρων / πολυϊατρείων / ιατρείων και παράλληλα εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε άτομα που δεν είναι ενταγμένα σε κοινωνικό φορέα ασφάλισης.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, η New Health System “N.H.S” αναπτύσσει και λειτουργεί και στην Ελλάδα καινοτόμα προγράμματα υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, εξασφαλίζοντας για τα μέλη της σύγχρονες και ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες.

Ιατρικές επισκέψεις

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα πραγματοποίησης Απεριόριστων Ιατρικών Επισκέψεων:

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • Δωρεάν στις ειδικότητες
  Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ καθώς και Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού στις παιδιατρικές κλινικές.
 • Με συμμετοχή δέκα Ευρώ (10) στις ειδικότητες
  Οφθαλμιάτρου και Πνευμονολόγου.
 • Με συμμετοχή σαράντα Ευρώ (40) στις ειδικότητες
  Ουρολόγου, Νευρολόγου, Νευροχειρουργού, Αγγειοχειρουργού, Αλλεργιολόγου, Ρευματολόγου και Αιματολόγου

Β. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (1250) ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

 • Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δωρεάν η δεύτερη επίσκεψη για αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Με συμμετοχή δέκα Ευρώ (10) στις ειδικότητες
  Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμίατρου και Δερματολόγου (στη Θεσσαλονίκη)
 • Με συμμετοχή είκοσι Ευρώ (20) σε ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων

Διαγνωστικές εξετάσεις

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα πραγματοποίησης απεριόριστων διαγνωστικών εξετάσεων:

ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Δωρεάν για τα μέλη του προγράμματος που θα κάνουν χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Ηλεκτρονική συνταγογράφηση).

ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με συμμετοχή 20%για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα στον κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τιμολόγηση με τιμές Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα στον κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού. Οι εξετάσεις αυτές παρέχονται ανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης

Δωρεάν ετήσια πρόληψη (CHECK UP)

Η New Health System “N.H.S” αναγνωρίζοντας την σημασία της ιατρικής πρόληψης προσφέρει στα μέλη του προγράμματος

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις/υπηρεσίες για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να διευρυνθεί σε όποιο μέγεθος κρίνει ο θεράπων ιατρός του μέλους, με χρήση των παροχών του προγράμματος.
Βασικό αιματολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια καθώς και ένα ηπατικό έλεγχο με μέτρηση των SGOT, SGPT και γ-GT.
Οδοντιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει: Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό δοντιών, στίλβωση, φθορίωση καθώς και χορήγηση πιστοποιητικού στοματικής υγείας.
Οφθαλμολογικό έλεγχο (για μέλη άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει: Έλεγχο οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση και έλεγχο στη Σχισμοειδή λυχνία.
Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης καθώς και Αξιολόγηση Πιαδοψυχιατρικών Διαταραχών
Οφθαλμολογική κάλυψη
Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” παρέχει στα μέλη του τις παρακάτω υψηλού επιπέδου Οφθαλμολογικές υπηρεσίες :

Κάλυψη έως 50% για απεριόριστες Οφθαλμολογικές επεμβάσεις (Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, διόρθωση καταρράκτη κ.α.)
Δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεως αξίας έως 160 ευρώ (με χρήση του ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή
Επιδότηση έως 150 Ευρώ για αγορά γυαλών οράσεως (ανάλογα την αξία αγοράς)

Οδοντιατρική κάλυψη

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” παρέχει υψηλού επιπέδου Οδοντιατρικές υπηρεσίες στα μέλη του, οι οποίες πραγματοποιούνται από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς).

Α. Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση /’ φθορίωση
 • Προληπτικό – Ακτινογραφικό έλεγχο
 • Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
 • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού

Β. Απεριόριστες Οδοντιατρικές υπηρεσίεςπου καλύπτουν πλήρως το χώρο της θεραπευτικής/ χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής με κάλυψη των μελών του προγράμματος, έως και πενήντα τοις εκατό (50%) επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου, ενιαίου για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα μέλη του Συμβεβλημένου δικτύου.

Κάλυψη θεραπείας λόγου-ομιλίας-μάθησης

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και τη μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας.

Α. Δωρεάν Λογοθεραπευτικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας και
Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών.
Β. Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι ευρώ (20) ανά συνεδρία. Με χρήση ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ), η παραπάνω συμμετοχή συμψηφίζεται/μειώνεται (με διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα συνεργαζόμενα κέντρα ) κατά το αντίστοιχο ποσόν που δικαιολογεί ο ασφαλιστικός φορέας.

Κάλυψη εναλλακτικής/ολιστικής ιατρικής

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” για την χρήση των υπηρεσιών της Εναλλακτικής / Ολιστικής ιατρικής και θεραπείας Λόγου-Μάθησης, δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα πραγματοποίησης Ιατρικών Επισκέψεων σε ένα επιλεγμένο δίκτυο ιατρών ομοιοπαθητικών και ιατρών βελονιστών, ψυχολόγων και διατροφολόγων / διαιτολόγων, παρέχοντας:

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς, με συμμετοχή το ποσόν των τριάντα ευρώ (30) ανά επίσκεψη.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές, με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι πέντε ευρώ (25) ανά επίσκεψη.
Απεριόριστες επισκέψεις/συνεδρίες σε Ψυχολόγους, με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι πέντε ευρώ (25) ανά επίσκεψη.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε Διατροφολόγους /Διαιτολόγους,με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι ευρώ (20) ανά επίσκεψη.

Φυσιοθεραπευτική κάλυψη

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” αναγνωρίζοντας τη σημασία της Φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, τα οποία παρέχουν στα μέλη του προγράμματος:

Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών που κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι (10-20) Ευρώ ανά συνεδρία, ανάλογα την χρήση ασφαλιστικού φορέα, το εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε ασθενή καθώς και το πλήθος των συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν.
Για εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη του προγράμματος συμμετέχουν με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε Φυσιοθεραπευτηρίου μέλους του Συμβεβλημένου δικτύου.

Κάλυψη ασθενοφόρου

Το πρόγραμμα υγείας “Μέτρον Ιατρικό Θεσσαλονίκης” για την αντιμετώπιση μεταφοράς των μελών του που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας μετακίνησης, δίνει τη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Emergency Medical Services (Ε.M.S.), (τηλ. 1012) που παρέχεται, ΔΩΡΕΑΝ, από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η New Health System “N.H.S” έχοντας σαν στόχο αφενός τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών, διαθέτει Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο (γραμμή υγείας) το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Η γραμμή Υγείας της “N.H.S” είναι στελεχωμένη με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

Συμβεβλημένο ιατρικό δίκτυο

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
MΑΙΕΥΤΗΡΙΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΓΑΙΑ”
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΟΠΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ όλων των ειδικοτήτων
ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ/ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ (Αττική-Θεσσσλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ (Αττική-Θεσσαλονίκη-Κρήτη)

Συμμετοχή

 • Ένα (1) μέλος 115 €/ετησίως
 • Δύο (2) μέλη 175 €/ετησίως
 • Οικογενειακό 218 €/ετησίως