Περιγραφή

Ασφάλειες για συλλογές και αντίκες

H σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλισης

Η ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων όπως συλλογές και αντίκες δεν είναι μια απλή υπόθεση, γι’ αυτό στη simpleACT η σχέση μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι σχεδόν προσωπική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται καταρτίζονται ύστερα από συναίνεση και των δύο πλευρών και διαμορφώνονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά είτε πρόκειται για σύμβαση με επιχείρηση είτε για σύμβαση με ιδιώτη.

Επειδή στην ασφάλιση συλλογών και αντικών η σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός έναντι των άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Αρχικά η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει σε εκτίμηση των αντικειμένων βάσει ειδικών αναφορών από εκτιμητές. Από αυτές καθορίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό και το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου, ενώ αυτό είναι ανάλογο της αξίας του αντικειμένου το οποίο ασφαλίζεται.

Η ασφάλιση συλλογών και αντικών απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • σε ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους συλλογές ή/και αντίκες
  • σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές ή/και αντίκες
  • σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία αντικών και συλλογών