Περιγραφή

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σας προσφέρει εγγυημένη απόδοση, και δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους.

Γιατί χρειάζομαι πρόσθετο κεφάλαιο για τη σύνταξή μου;

Επιλέγοντας το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης εξασφαλίζετε σε εσάς και την οικογένειά σας το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο στα χρόνια που πλέον δεν θα εργάζεστε, απολαμβάνοντας τους «κόπους μιας ζωής».

Σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε:

 • Το ποσό της σύνταξής σας
 • Τον χρόνο συνταξιοδότησής σας (ακόμη και ένα μήνα μετά την έκδοση του συμβολαίου)
 • Τον τρόπο καταβολής της σύνταξής σας (ισόβια ή ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ ποσό)

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σας προσφέρει εγγυημένη απόδοση και δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους.

Επιπρόσθετα, σας δίνει τη δυνατότητα να:

 • Μεταβιβάσετε τη σύνταξή σας σε άλλον δικαιούχο σε περίπτωση απώλειας ζωής
 • Αναπροσαρμόσετε το ποσό της εκταμίευσης σύμφωνα με την εξέλιξη των οικονομικών σας
 • Εξαγοράσετε την σύνταξή σας ή να την ενεχυριάσετε για τη λήψη δανείου μετά τα πρώτα τρία (3) έτη
 • Προστατεύσετε τα κεφάλαιά σας από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα συστηματικό πρόγραμμα πειθαρχημένης αποταμίευσης (συνταξιοδοτική αποταμίευση) της οποίας οι καταθέσεις επιστρέφονται στην οικογένειά σας σε περίπτωση που δεν θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα δημόσια ταμεία τα οποία θα αποδώσουν συντάξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, θα πιεστούν οικονομικά στο μέλλον από πολλούς παράγοντες, όπως

Υπογεννητικότητα: Ο μέσος όρος της ηλικίας των πολιτών αυξάνετε, άρα θα πρέπει να αποδίδονται στο μέλλον σε πολύ περισσότερα άτομα συντάξεις, σε σχέση με τα άτομα που θα εργάζονται.
Ανεργία: Μειώνεται το εργατικό δυναμικό που με τις εισφορές του αποδίδει χρήματα στα κοινωνικά ταμεία
Αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας, λόγω προόδου της ιατρικής επιστήμης. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κοινωνικά ταμεία θα πρέπει να αποδίδουν συντάξεις στον κάθε συνταξιούχο για περισσότερα χρόνια.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε ότι δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος ή αν θέλετε μίας αποταμίευσης με στόχο την πριμοδότηση της μελλοντικής μας σύνταξης, είναι αναγκαία.

Τι μου εξασφαλίζει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Ισόβια εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο
Εγγυημένη αύξηση του ποσού της σύνταξης σε ποσοστό 2% κάθε χρόνο ισοβίως
Ισόβια εγγυημένη σύνταξη με 10ετή εγγυημένη περίοδο καταβολής της σύνταξης (για παράδειγμα σε περίπτωση απώλειας ζωής του συνταξιοδοτούμενου τον 3ο χρόνο από την έναρξη της συνταξιοδότησης, η σύνταξη καταβάλλεται στο δικαιούχο για τα επόμενα 7 χρόνια)
Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις
Προστασία από τον πληθωρισμό με αναπροσαρμογή της τακτικής καταβολής κατά 2% κάθε χρόνο
Δυνατότητα εξαγοράς πριν τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος
Καταβολή του εγγυημένου κεφαλαίου στην οικογένειά μου σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης.

Πόσο κοστίζει;

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 • το ποσό που επιθυμώ να εξασφαλίσω ως συμπληρωματική σύνταξη
 • την ηλικία μου όταν το ξεκινώ
 • τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέγω
 • τις οικονομικές δυνατότητές μου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή